Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn:

  Phấn đấu trở thành Công ty đa ngành có uy tín và vị thế hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và du lịch Việt Nam, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông, người lao động và xã hội


Sứ mệnh:

  • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng và giá cả hợp lý
  • Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực.
  • Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc phát triển chiến lược kinh doanh đúng đắn.

 

Giá trị cốt lõi:

  • Sản phẩm chất lượng cao. 
  • Dịch vụ hoàn hảo.
  • Sáng tạo – Chuyên nghiệp – Hiệu quả.
  • Đoàn kết – Môi trường làm việc thân thiện.