Công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A

Tên dự án: Nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đoạn Tứ Câu - Vĩnh Điện theo hình thức BOT

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XDCTGT 545

Nhà thầu: Công ty cổ phần du lịch dịch vụ và xây dựng công trình Hội An

Hạng mục: Thi công hệ thống giao thông, thoát nước.

Công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A