Công trình KDC số 5 phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn

Sản phẩm: Công trình KDC số 5 phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần du lịch dịch vụ và đầu tư xây dựng Hội An Địa điểm: Phường Vĩnh Điện - TX Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam


Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ và Đầu tư xây dựng
Ngày khởi công: tháng 3/2016

Giá trị dự án: 200 tỷ VND

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An

Địa điểm: Tổ 5, khối phố 3, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Thời gian khởi công: Quí 1 - 2016

Công trình KDC số 5 thị trấn Vĩnh Điện

Công trình KDC số 5 thị trấn Vĩnh Điện

Công trình KDC số 5 thị trấn Vĩnh Điện

Công trình KDC số 5 phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn

Công trình KDC số 5 phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn