Dự án Cao tốc đoạn Đà Nẵng - Quãng Ngãi

Sản phẩm: Dự án Cao tốc đoạn Đà Nẵng - Quãng Ngãi

Thi công xây dựng phần đường Km3+00 - Km3+480


Chủ đầu tư:
Ngày khởi công:

Giá trị dự án: 50 tỷ VND

Tên dự án: Thi công xây dựng phần đường Km3+00 - Km3+480 của gói thầu số 1 (Km0+000 - Km8+000) thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Đà Nẵng - Quãng Ngãi

Chủ đầu tư:  

Nhà thầu: Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An

Hạng mục: Thi công xây dựng phần đường Km3+00 - Km3+480

Công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A