Công trình ven sông Tuyên Sơn Túy Loan

Sản phẩm: Công trình ven sông Tuyên Sơn Túy Loan

Công trình ven sông Tuyên Sơn Túy Loan


Chủ đầu tư:
Ngày khởi công: tháng 8/2017

Giá trị dự án: 90 tỷ VND

 

Ngày khởi công: tháng 5/2017

Giá trị gói thầu: 90 tỷ VND