Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Sản phẩm: Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Thi công xây dựng tuyến đường số 03 phân đoạn Km0+00-Km0+180 và phân đoạn Km1+650,84-Km1+946,24


Chủ đầu tư:
Ngày khởi công: 1/1/2015

Giá trị dự án: 20 tỷ VNĐ

Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Thi công xây dựng tuyến đường số 03 phân đoạn Km0+00-Km0+180 và phân đoạn Km1+650,84-Km1+946,24

Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng