Đơn hàng Kỹ Sư

Đơn Hàng Kỹ Sư

TUYỂN 2 NỮ ĐƠN HÀNG KỸ SƯ PHIÊN DỊCH
2 IBARAKI 230,000円

Ngày PV: 31/01/2024 - Công việc nhẹ - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản. MSĐH: KS170124

TUYỂN 2 NỮ ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
2 NAGANO 200,000円

Ngày PV: 19/01/2024 - Công việc nhẹ - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản. MSĐH: KS130124

TUYỂN 4 NAM ĐƠN HÀNG KỸ SƯ GIA CÔNG CƠ KHÍ
4 SHIZUOKA 200,000円

Ngày PV: 22/01/2024 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp. MSĐH: KS100124

TUYỂN 4 NAM ĐƠN HÀNG KỸ SƯ GIA CÔNG CƠ KHÍ
4 AICHI 250,000円

Ngày PV: 17/01/2024 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp. MSĐH:KS 070124

TUYỂN 4 NAM – NỮ ĐƠN HÀNG KỸ SƯ GIA CÔNG CƠ KHÍ
4 AICHI 250,000円

Ngày PV: 17/1/2024 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp MSĐH:KS 060124

TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ
2 AICHI 250,000円

Ngày PV: 21/12/2023 - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản. MSĐH:KS 051223

TUYỂN 4 NAM ĐƠN HÀNG KỸ SƯ GIA CÔNG CƠ KHÍ
4 GIFU 250,000円

Ngày PV: 30/11/2023 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp MSĐH: KS151123

TUYỂN 6 NAM ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG
6 IBARAKI 220,000円

Ngày PV: 31/11/2023(hoặc ngay khi có ứng viên) - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao MSĐH:KS 181023

TUYỂN 8 NAM ĐƠN HÀNG KỸ SƯ (CÁC CHUYÊN NGÀNH)
8 KANSAI 220,000円

Ngày PV: 31/11/2023(hoặc ngay khi có ứng viên) - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao MSĐH:KS 191023

TUYỂN 6 NAM ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ
6 SHIZUOKA 220,000円

Ngày PV: 31/11/2023(hoặc ngay khi có ứng viên) - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao MSĐH:KS 181023

TUYỂN 5 NỮ ĐƠN HÀNG KỸ SƯ SẢN XUẤT LINH KIỆN OTO, THAO TÁC MÁY
5 AICHI 220,000円

Ngày PV: 31/10/2023(hoặc ngay khi có ứng viên) - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định.(KS081023)

TUYỂN 5 NAM ĐƠN HÀNG KỸ SƯ LỄ TÂN KHÁCH SẠN
5 TOKYO 240,000円

Ngày PV: 31/10/2023(hoặc ngay khi có ứng viên) - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định.(KS041023)

1 2 3