Đơn hàng Visa Đặc Định

Đơn hàng dành cho các bạn đã từng và đang làm việc tại Nhật Bản

TUYỂN 3 NAM ĐƠN HÀNG TOKUTEI NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI ĐẦU NHẬT BẢN
3 MIYAZAKI 220,000円

Ngày PV: 31/01/2024(hoặc ngay khi có ứng viên) - Cơ hội làm việc lâu dài. MSĐH:DD180124

TUYỂN 6 NỮ ĐƠN HÀNG TOKUTEI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐẦU VIỆT
6 KAGAWA 210,000円

Ngày PV: 24/01/2024 Chi phí Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài. MSĐH:DD160124

TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG TOKUTEI SẢN XUẤT VÀ KIỂM TRA LINH KIỆN Ô TÔ ĐẦU VIỆT
2 AICHI 210,000円

Ngày PV: 31/01/2024 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài. MSĐH: DD 110124

TUYỂN 10 NAM ĐƠN HÀNG TOKUTEI NHÀ HÀNG ĐẦU VIỆT
10 TOKYO 250,000円

Ngày PV: 31/12/2023 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài. MSĐH: DD 031223

TUYỂN 10 NAM ĐƠN HÀNG TOKUTEI NÔNG NGHIỆP ĐẦU VIỆT
10 NAGANO 200,000円

Ngày PV: 11/2023 Hoặc ngay khi có ứng viên - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. MSĐH:DD221023

TUYỂN 15 NAM-NỮ ĐƠN HÀNG TOKUTEI NHÀ HÀNG ĐẦU NHẬT
15 KANTO 230,000円

Ngày PV: 30/11/2023 Hoặc ngay khi có ứng viên - Công việc nhẹ nhàng - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. MSĐH: DD211023

TUYỂN 5 NAM-NỮ ĐƠN HÀNG TOKUTEI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐẦU NHẬT
5 FUKUOKA 210,000円

Ngày PV: 10/2023 Hoặc ngay khi có ứng viên - Công việc nhẹ nhàng - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. MSĐH:DD171023

TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG TOKUTEI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐẦU NHẬT
2 SHIZUOKA 184,000円

Ngày PV: 10/2023 Hoặc ngay khi có ứng viên - Công việc nhẹ nhàng - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. (131023)

TUYỂN 3 NAM-NỮ ĐƠN HÀNG TOKUTEI NHÀ HÀNG ĐẦU NHẬT
3 AICHI 220,000円

Ngày PV: 11/2023 Hoặc ngay khi có ứng viên - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. (101023)

TUYỂN 2 NỮ ĐƠN HÀNG TOKUTEI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐẦU VIỆT
2 IBARAKI 230,000円

Ngày PV: 31/10/2023(hoặc ngay khi có ứng viên) - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định.(DD091023)

TUYỂN 5 NAM-NỮ ĐƠN HÀNG LỄ TÂN KHÁCH SẠN ĐẦU NHẬT
5 TOKYO 235,000 円

Ngày PV: 10/2023 Hoặc ngay khi có ứng viên - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. (041023)

TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TOKUTEI ĐẦU VIỆT
2 TOCHIGI 173.334 円

Ngày PV: 9/10/2023 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. (031023)

1 2 3 4 5