Tất cả đơn hàng

TUYỂN 8 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
8 TOCHIGI 168,000円

Ngày PV: 15/03/2024 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. MSĐH: TTS160224

TUYỂN 6 NỮ ĐƠN HÀNG GIẶT LÀ
6 GIFU 178,000円

Ngày PV: 27/02/2024 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. MSĐH: TTS 120224

TUYỂN 4 NAM ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM
4 AICHI 178,750円

Ngày PV: 01/03/2024 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. MSĐH: TTS150224

TUYỂN 10 NỮ ĐƠN HÀNG MAY
10 YAMANASHI 168,000円

Ngày PV: 02/03/2024 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. MSĐH: TTS080224

TUYỂN 4 NAM ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG
4 MIE 178,750円

Ngày PV: 01/03/2024 - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. MSĐH:TTS 090224

TUYỂN 9 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
9 FUKUOKA 168,000円

Ngày PV: 08/03/2024 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định MSĐH:TTS 110224

TUYỂN 9 NAM ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG Ô TÔ
9 AICHI 178,750円

Ngày PV: 29/02/2024 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. MSĐH: TTS070224

TUYỂN 4 NAM ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG MÁY
4 OSAKA 178,750円

Ngày PV: 29/01/2024 - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản. MSĐH:TTS 210124

TUYỂN 4 NAM ĐƠN HÀNG MỘC XÂY DỰNG
4 GIFU 178,750円

Ngày PV: 31/01/2024 - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản. MSĐH:TTS 200124

TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP
2 IBARAKI 165,750円

Ngày PV: 26/01/2024 - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản. MSĐH: TTS 190124

TUYỂN 3 NAM ĐƠN HÀNG TOKUTEI NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI ĐẦU NHẬT BẢN
3 MIYAZAKI 220,000円

Ngày PV: 31/01/2024(hoặc ngay khi có ứng viên) - Cơ hội làm việc lâu dài. MSĐH:DD180124

TUYỂN 2 NỮ ĐƠN HÀNG KỸ SƯ PHIÊN DỊCH
2 IBARAKI 230,000円

Ngày PV: 31/01/2024 - Công việc nhẹ - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản. MSĐH: KS170124

1 2 3 4 5 6 18