Đơn Hàng Nữ

Đơn Hàng Tuyển Dụng Nữ

TUYỂN 8 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
8 TOCHIGI 168,000円

Ngày PV: 15/03/2024 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. MSĐH: TTS160224

TUYỂN 6 NỮ ĐƠN HÀNG GIẶT LÀ
6 GIFU 178,000円

Ngày PV: 27/02/2024 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. MSĐH: TTS 120224

TUYỂN 10 NỮ ĐƠN HÀNG MAY
10 YAMANASHI 168,000円

Ngày PV: 02/03/2024 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. MSĐH: TTS080224

TUYỂN 9 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
9 FUKUOKA 168,000円

Ngày PV: 08/03/2024 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định MSĐH:TTS 110224

TUYỂN 2 NỮ ĐƠN HÀNG KỸ SƯ PHIÊN DỊCH
2 IBARAKI 230,000円

Ngày PV: 31/01/2024 - Công việc nhẹ - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản. MSĐH: KS170124

TUYỂN 6 NỮ ĐƠN HÀNG TOKUTEI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐẦU VIỆT
6 KAGAWA 210,000円

Ngày PV: 24/01/2024 Chi phí Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài. MSĐH:DD160124

TUYỂN 2 NỮ ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
2 NAGANO 200,000円

Ngày PV: 19/01/2024 - Công việc nhẹ - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản. MSĐH: KS130124

TUYỂN 7 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
7 FUKUOKA 158,000円

Ngày PV: 20/02/2024 - Công việc nhẹ - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản. MSĐH:TTS 120124

TUYỂN 2 NỮ ĐƠN HÀNG MAY
2 AKITA 158,000円

Ngày PV: 22/12/2023 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm. MSĐH: TTS 061223

TUYỂN 4 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
4 KUMAMOTO 158,000円

Ngày PV: 20/12/2023 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm. MSĐH: TTS031223

TUYỂN 6 NỮ ĐƠN HÀNG MAY
6 AKITA 158,000円

Ngày PV: 8/12/2023 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm. MSĐH: TTS091123

TUYỂN 15 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
15 MIE 178,750円

Ngày PV: 13/12/2023 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm. MSĐH: TTS131123

1 2 3 4 5 6 7