Đơn Hàng Nam

Đơn Hàng Tuyển Dụng Nam

TUYỂN 4 NAM ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM
4 AICHI 178,750円

Ngày PV: 01/03/2024 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. MSĐH: TTS150224

TUYỂN 4 NAM ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG
4 MIE 178,750円

Ngày PV: 01/03/2024 - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. MSĐH:TTS 090224

TUYỂN 9 NAM ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG Ô TÔ
9 AICHI 178,750円

Ngày PV: 29/02/2024 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm - Đãi ngộ cao - Có tăng ca ổn định. MSĐH: TTS070224

TUYỂN 4 NAM ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG MÁY
4 OSAKA 178,750円

Ngày PV: 29/01/2024 - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản. MSĐH:TTS 210124

TUYỂN 4 NAM ĐƠN HÀNG MỘC XÂY DỰNG
4 GIFU 178,750円

Ngày PV: 31/01/2024 - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản. MSĐH:TTS 200124

TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP
2 IBARAKI 165,750円

Ngày PV: 26/01/2024 - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản. MSĐH: TTS 190124

TUYỂN 3 NAM ĐƠN HÀNG TOKUTEI NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI ĐẦU NHẬT BẢN
3 MIYAZAKI 220,000円

Ngày PV: 31/01/2024(hoặc ngay khi có ứng viên) - Cơ hội làm việc lâu dài. MSĐH:DD180124

TUYỂN 6 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
6 YAMAGATA 158,000円

Ngày PV: 23/02/2024 - Công việc nhẹ - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản. MSĐH: TTS140124

TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG TIỆN CNC
2 YAMANASHI 158,000円

Ngày PV: 24/01/2024 - Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc tới 7 năm. MSĐH: TTS15012024

TUYỂN 4 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP
4 AICHI 200,000円

Ngày PV: 26/1/2024 Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản. MSĐH: TTS 080124

TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
2 IBARAKI 162,000円

Ngày PV: 17/1/2024- Công việc nhẹ nhàng - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản. MSĐH: TTS 050124

TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN SẢN PHẨM
2 IBARAKI 158,750円

Ngày PV: 17/1/2024- Công việc làm thêm đều - Chi phí đi Nhật Cực thấp - Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản. MSĐH: TTS040124

1 2 3 4 5 6 9