ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Số lượng: 12

Mức lương: 157,907 円

Nơi làm việc: IBARAKI

Ngày phỏng vấn: 04/11/2022

 

 

Thị lực: từ 7/10 trở lên ( trường hợp cận thị phải có cam kết mổ mắt sau trúng tuyển)

Yêu cầu : Tốt nghiệp cấp 3 trở lên, không săm trổ, không mù màu, ưu tiên có kinh nghiệm.

Tình trạng hôn nhân : chỉ chấp nhận form chưa kết hôn

Trợ cấp đào tạo tháng đầu : 50,000 Yên