Lã Hồng Dương

Hiện tại không những trang bị cho mình kiến thức rộng về tiếng Nhật, công việc ổn định mà mình còn có cơ hội sinh sống tại Nhật  một trong những nước đáng sống nhất. Tất cả không thể không kể đến sự lựa chọn đúng đắn tại HATO khi tham gia chương trình XKLĐ Nhật Bản.