Vương Thị Hoa

Nhờ HATO mà bây giờ mình đã được là thực tập sinh năm 3 tại Nhật Bản. HATO là một công ty uy tín đáng tin cậy cho người lao động cùng với sự đào tạo thân thiện. Mình rất biết ơn và hi vọng công ty sẽ mãi phát triển để tiếp sức thêm cho các bạn