Cách sử dụng Katakana cho từ ngữ tiếng Anh

Katakana là một trong ba chữ viết chính của Nhật Bản, cùng với hiragana và kanji. Nó đóng một vai trò quan trọng trong tiếng Nhật hiện đại bằng cách biểu diễn các từ ngữ ngoại lai, từ mượn, tiếng động, thuật ngữ khoa học và kỹ thuật. Bài viết này sẽ cung cấp một khái quát về cách sử dụng Katakana đặc biệt cho việc biểu diễn các từ ngữ tiếng Anh trong tiếng Nhật.

Katakana là gì?

Nội dung bài viết

Katakana là một bảng chữ cái Nhật Bản gồm 46 ký tự cơ bản. Mỗi ký tự đại diện cho một âm tiết, chẳng hạn như “ka”, “shi”, “to” v.v. Katakana bắt nguồn từ chữ Hoa thư pháp và ban đầu chủ yếu được sử dụng cho văn bản Phật giáo tại Nhật Bản cổ đại. Tuy nhiên, trong tiếng Nhật hiện đại, nó đã đảm nhiệm chức năng đại diện cho các từ ngoại lai.

Một số đặc điểm chính của Katakana bao gồm:

 • Thư pháp góc cạnh, hình chữ nhật so với hiragana
 • Mỗi ký tự đại diện cho một âm tiết thay vì một âm thanh riêng lẻ
 • Được sử dụng để viết các từ mượn, tiếng động, thuật ngữ khoa học và kỹ thuật
 • Chỉ ra rằng từ ngữ có nguồn gốc ngoài Nhật Bản
 • Biểu diễn các từ ngữ tiếng Anh bằng Katakana

Các từ vay mượn tiếng Anh trong tiếng Nhật thường được viết theo âm tiết bằng katakana thay vì kanji. Điều này bởi vì ý nghĩa và cách phát âm của chúng không khớp với các ký tự kanji. Một số ví dụ phổ biến về các từ vay mượn tiếng Anh viết bằng katakana bao gồm:

 • Computer = コンピュータ
 • Hotel = ホテル
 • School = スクール
 • Sandwich = サンドイッチ
 • T-shirt = ティーシャツ

Cách viết katakana hướng tới tái tạo cách phát âm càng gần nhất dựa trên hệ thống ngữ âm Nhật Bản. Cụm phụ âm và âm thanh không có trong tiếng Nhật có thể được đơn giản hóa, chẳng hạn như “sand” trở thành “san” trong katakana.

Katakana cũng có thể chỉ ra một thuật ngữ kỹ thuật tiếng Anh ngay cả khi tồn tại một từ tiếng Nhật. Ví dụ, “personal computer” được viết bằng katakana (パーソナルコンピュータ) thay vì sử dụng kanji cho “computer”. Sự phân biệt này nhấn mạnh rằng khái niệm được lấy cảm hứng từ thuật ngữ tiếng Anh.

Tên riêng bằng Katakana

Tên của các công ty, thương hiệu, sản phẩm và người nước ngoài thường được viết bằng katakana. Ví dụ:

 • Coca-Cola = コカ・コーラ
 • McDonald’s = マクドナルド
 • iPhone = アイフォン
 • Barack Obama = バラク・オバマ

Điều này giúp phân biệt các tên không phải Nhật Bản khi viết bằng tiếng Nhật và duy trì cách phát âm gốc càng nhiều càng tốt bằng katakana.

Katakana để nhấn mạnh

Ngay cả các từ tiếng Nhật cũng có thể được viết bằng katakana để nhấn mạnh yếu tố nước ngoài, hiện đại, hưng phấn hoặc bí ẩn. Ví dụ:

 • Kỳ nghỉ = バケーション
 • Thời trang = ファッション

Việc sử dụng phông chữ katakana truyền đạt ấn tượng mang tính nước ngoài, xu hướng hoặc tiên phong so với cách viết tiêu chuẩn bằng kanji/hiragana. Ý nghĩa vi tế này được người đọc Nhật hiểu.

Viết trộn ký tự

Thông thường người ta thấy câu và cụm từ kết hợp các ký tự kanji, hiragana và katakana. Ví dụ, kết hợp các từ bằng kanji và từ vay mượn bằng katakana:

新幹線に乗って、スマートフォンでメールをチェックした。
“Tôi đi tàu shinkansen và kiểm tra email trên điện thoại thông minh của mình.”

Phương thức viết trộn ký tự này giúp người Nhật trược hòa nhập các yếu tố nước ngoài một cách nhất quán vào hệ thống chữ viết của họ thông qua cách phiên âm chuẩn hóa bằng katakana. Cách tiếp cận linh hoạt này là một lý do chính khiến nhiều từ vay mượn tiếng Anh được đưa vào từ vựng tiếng Nhật.

Tóm lại, katakana đóng một vai trò then chốt trong việc đại diện cho các từ và thuật ngữ tiếng Anh trong tiếng Nhật bằng cách cung cấp cách viết theo âm tiết duy trì cách phát âm trong khi hội nhập các yếu tố nước ngoài vào hệ thống chữ viết. Việc sử dụng nó giúp phân biệt nguồn gốc không phải Nhật Bản và truyền đạt ý nghĩa vi tế thêm cho người đọc Nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *