VISA 482 – VISA TAY NGHỀ TẠM TRÚ

Visa TSS cho phép các doanh nghiệp ở Úc giải quyết tình trạng thiếu nhân sự bằng cách bảo lãnh người lao động nước ngoài có tay nghề làm việc trong các vị trí mà họ không thể tuyển được một người Úc có tay nghề thích hợp. Điều này tạo thuận lợi cho việc giải quyết tình trạng thiếu nhân sự tạm thời, đồng thời đảm bảo rằng người lao động Úc được ưu tiên. Khi có visa 482, người lao động có thể làm việc tại Úc trong ngành nghề được chỉ định và có thể có con đường trở thành thường trú nhân.

Visa 482 bao gồm ba bước:

Bước 1: bộ hồ sơ xin bảo lãnh của doanh nghiệp (phải là một doanh nghiệp hợp pháp, đang hoạt động và đáp ứng các yêu cầu thông lệ về lao động và việc làm tại nước sở tại).

Bước 2: bước thứ 2 là nộp bộ hồ sơ đề cử người lao động làm việc cho doanh nghiệp của mình. Ở bước này, doanh nghiệp cần cung cấp các thông tin chi tiết về vị trí cần tuyển dụng, mức lương, nỗ lực tuyển dụng công dân/ thường trú nhân Úc cho vị trí này và tính ‘xác thực’ của vị trí mà doanh nghiệp muốn đề cử. Doanh nghiệp cũng phải chứng minh rằng mình có khả năng bảo lãnh người lao động nước ngoài.

Bước 3: bộ hồ sơ xin visa 482 của người lao động được đề cử. Người lao động phải chứng minh được rằng mình đáp ứng được các yêu cầu, kỹ năng cho vị trí được đề cử, các yêu cầu về sức khỏe và nhân cách.

Visa 485 dòng Trung và Dài hạn Ngắn hạn

Visa 482 – Dòng Trung và Dài hạn
 • Ngành nghề nằm trong danh sách MLTSSL
 • Có thể gia hạn khi đang ở Úc và không giới hạn số lần gia hạn
 • Có con đường lên thường trú nhân (sau 3 năm)
 • IELTS 5 (không có kỹ năng nào dưới 5) hoặc tương đương, trừ trường hợp được miễn
 • 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan và đáp ứng các yêu cầu của ANZSCO
 • Không giới hạn về tuổi
 • Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân cách
 • Doanh nghiệp phải khảo sát thị trường lao động Úc (LMT) trước khi nộp hồ sơ tài trợ
 • Doanh nghiệp phải trả Mức lương theo thị trường Úc (AMSR)
Visa 482 dòng Ngắn hạn
 • Ngành nghề nằm trong danh sách STSOL
 • Được phép gia hạn 1 lần khi đang ở Úc (nhiều nhất là 2+2 khi đang ở Úc) + gia hạn thêm khi ở nước ngoài – bạn có thể nộp lần 3 khi đang ở Úc nếu bạn:
 • Đang ở Úc khi giữ visa 482 dòng Ngắn hạn trong tổng thời gian ít nhất là 12 tháng kể từ 1 tháng 2 năm 2020 tới 14 tháng 12 năm 2021; và
 • Nộp bộ hồ sơ gia hạn trước ngày 1 tháng 7 năm 2023 trừ khi Bộ Di trú có thay đổi mốc thời gian này
 • Điểm thi IELTS 5 (không có kỹ năng nào dưới 4.5) hoặc tương đương, trừ trường hợp được miễn
 • KHÔNG có đường lên thường trú nhân, trừ khi làm việc trong vùng regional
 • Chứng minh mục đích ở Úc tạm thời (GTE requirement)
 • 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan và đáp ứng các yêu cầu của ANZSCO
 • Không giới hạn về tuổi
 • Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân cách
 • Doanh nghiệp phải khảo sát thị trường lao động Úc (LMT) trước khi nộp hồ sơ tài trợ
 • Doanh nghiệp phải trả Mức lương theo thị trường Úc (AMSR)
 TSS Visa -Regional (ROL)
 • Ngành nghề nằm trong danh sách Regional Occupations list (ROL)
 • Doanh nghiệp phải ở khu vực designated regional area
 • Có thể gia hạn khi đang ở Úc và không giới hạn số lần gia hạn
 • Có đường lên thường trú nhân thông qua visa 494
 • IELTS 5 (không có kỹ năng nào dưới 5) hoặc tương đương, trừ trường hợp được miễn
 • 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan và đáp ứng các yêu cầu của ANZSCO
 • Không giới hạn về tuổi
 • Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân cách
 • Doanh nghiệp phải khảo sát thị trường lao động Úc (LMT) trước khi nộp hồ sơ tài trợ
 • Doanh nghiệp phải trả Mức lương theo thị trường Úc (AMSR)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *